Historie

 

 

Schůze zastupitelstva konaná dne 14.06.2011

 

Přítomni : Vondrášek Václav, Jirků Mil., Veselá El. ,Vondrášková Marie

Omluven :  Vranovský Martin

Ověřovatelé zápisu: Jirků, Veselá

Zapisovatel : Vondrášková Marie

 

Program :

1.Vyjádření  k vybudování a využívání čističky odpadních vod pro rod. dům   ing. Kubátové na pozemcích 2802/10 a 2802/11.

 

Usnesení 14062011

Zastupitelstvo obcese záměrem slečny Kubátové souhlasí

 

 Pro 4        Proti 0      Zdržel se 0