Aktuality

Výzva k podání kandidatury do voleb do zastupitelstva obce 2022

Kandidátní listinu lze podat nejpozději v úterý dne 19. července 2022 do 16,00 hodin.

Volby do zastupitelstva obce 2022

 

Vážení spoluobčané dne 23. a 24. 9. 2022 budou probíhat volby do zastupitelstev obcí, zvažte, prosím, svoji kandidaturu do zastupitelstva obce, ať už jako nezávislý kandidát či jako sdružení nezávislých kandidátů.

 

Kandidátní listinu lze podat nejpozději

v úterý dne 19. července 2022 do 16,00 hodin.

 

Do zastupitelstva naší obce je, třeba zvolit 5 členů. Je tedy nutné mít 5 nezávislých kandidátů či sdružení nezávislých kandidátů nebo kombinaci obojího v dostatečném počtu osob. Pro vlastní kandidaturu potřebuje nezávislý kandidát podpisy dvou a sdružení nezávislých kandidátů tří občanů na petici podporující kandidaturu. Podpis podporující kandidaturu musí být od osoby/osob s trvalým pobytem v obci stejně jako kandidátem může být pouze osoba s trvalým pobytem v obci. Pokud máte zájem do zastupitelstva kandidovat a chcete pomoci s přípravou kandidátní listiny, obraťte se na mne nejpozději do 10. 7. 2022 a já vám vše připravím a odnesu společně na registrační úřad.

 

Zvažte svoji kandidaturu, vzhledem k tomu, že hrozí, že zastupitelstvo nebude postaveno, zůstane obec po volbách bez zastupitelstva.

starostka Barbora Kubátová, 603 55 29 72, kubatb@gmail.com