Aktuality

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Zastupitelstvo obce Vlkov vás zve k veřejnému projednání odstranění budovy obecního úřadu, úpravy zídky kolem budovy obecního úřadu.

Projednání se koná 18. 3. 2023 ve 14:00 sraz u budovy
obecního úřadu, následně po prohlídce objektu se přesuneme k chatce číslo 1.

Budou vám předneseny důvody odstranění budovy, plán na rekultivaci daného prostoru a nápravy nevyrovnaných majetkových vztahů na dotčených pozemcích, zároveň budete moci vyjádřit svůj názor veřejně.

Přijďte se prosím veřejně vyjádřit