Aktuality

Nabídka nové služby pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožní poplatníkům daně z nemovitých věcí využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e‑mailu.

Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před splatností první splátky daně místo složenky k úhradě daně každý rok informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené daně, nedoplatku nebo přeplatku, údaji pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu prostřednictvím internetového bankovnictví i mobilních platebních aplikací. V případě, že opomenete uhradit daň včas, zašle správce daně na e-mail následně vyrozumění o nedoplatku. Údaje pro placení daně z nemovitých věcí Vám budou automaticky zasílány e‑mailem i v následujících zdaňovacích obdobích.

Pro zřízení služby od roku 2017 zašlete, případně doručte nejlépe do konce měsíce ledna, nejpozději do 15. března 2017 vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost v příloze na územní pracoviště, na němž má uložen svůj spis k dani z nemovitých věcí.

Poplatník daně s trvalým pobytem v obci zašle, případně doručí vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost na adresu

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Územní pracoviště v Českých Budějovicích

F.A.Gerstnera 1/5

370 01  České Budějovice

Nově zřizovaná služba je elektronickou náhradou za každoročně zasílané složenky pro placení daně a není určena právnickým osobám se zřízenou datovou schránkou, kterým správce daně zasílá podrobnou informaci pro placení daně do datové schránky, ani poplatníkům, kteří platí daň prostřednictvím SIPO, jimž je zasílán rozpis plateb SIPO.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nova-sluzba-dan-z-nemovitosti.docx 25.8 Kb
zadost-o-el-zasilani-dane-z-nemovitosti.pdf 106.8 Kb